APA CANAL SA Galati

 

 

 
 

 

Servicii de apă potabilă, apă de profunzime și canalizare

Începând cu ianuarie 2019, au intrat în vigoare noile prevederi ale Codului Fiscal: reducerea de la 19% la 9% a TVA-ului la tarifele pentru serviciile de canalizare – epurare.

Tarifele actuale sunt:

 

 Nr. 
  crt.
 Denumire serviciu prestat Pret/tarif aprobat conf.
Aviz ANRSC
 (din 01.07.2018)
Pret/tarif aprobat conf.
Legii 175/2018
 (din 01.01.2019)
 populatie (cu TVA 9% apa,19% canal), lei/mc rest utiliz. (fara TVA), lei/mc populatie (cu TVA 9% apa, 9 % canal), lei/mc rest utiliz. (fara TVA), lei/mc
1  Apa potabila produsa, transportata si distribuita pentru intreaga arie de operare a societatii Apa Canal SA Galati 4,69 4,30 4.69 4.30
 2  Canalizare - epurare pentru intreaga arie de operare a societatii Apa Canal SA Galati 2,88 2,42 2.64 2.42