APA CANAL SA Galati

 

 

 
 

 INFORMATII - LIVRARE FACTURI

Servicii de apă potabilă, apă de profunzime și canalizare

Având în vedere prevederile Legii nr. 227/08.09.2015 privind Codul Fiscal, cu modificările și completările ulterioare, începând cu 01 ianuarie 2016 pentru toate serviciile furnizate de APA CANAL SA Galați, impozitarea indirectă din punct de vedere al T.V.A.- ului s-a modificat prin  aplicarea a 2 (două) cote de TVA, astfel:

  • cota standard de 20% pentru serviciul de canalizare și celelalte servicii furnizate de operator,
  • cota redusă de 9%, conform art. 291 alin 2. lit. g, pentru livrarea apei potabile și a apei pentru irigații în agricultură (articolul 291 din Legea 227/2015 modificat și completat prin art. I pct. 36  din  OUG 50/2015)

Începând cu 01.01.2017, pentru serviciul de canalizare, cota standard de TVA s-a modificat de la 20% la 19%, conform prevederilor art. 291 alin. (1) din Legea nr. 227/08.09.2015 privind Codul Fiscal. 

Prețurile și tarifele în vigoare de la 01.07.2017 conform Aviz ANRSC nr. 9381/24.03.2017 sunt următoarele:

 

 Nr. 
  crt.
 Denumire serviciu prestat Pret/tarif aprobat conf.
Aviz ANRSC si Cod fiscal
 (din 01.01.2017)

Pret/tarif aprobat conf.
Aviz ANRSC
 (din 01.07.2017)

 populatie (cu TVA 9% apa,19% canal), lei/mc

rest consum. (fara TVA), lei/mc

 populatie (cu TVA 9% apa, 19 % canal), lei/mc

rest consum. (fara TVA), lei/mc
1  Apa potabila produsa, transportata si distribuita pentru intreaga arie de operare a societatii Apa Canal SA Galati 4,19 3,84 4.39 4.03
 2  Canalizare - epurare pentru intreaga arie de operare a societatii Apa Canal SA Galati 2,52 2,12 2.65 2.23