APA CANAL SA Galati

 

 

 
 

 

Servicii de apă potabilă, apă de profunzime și canalizare

Începând cu 1 iulie 2018, prețurile/tarifele practicate de Operatorul Regional APA CANAL SA Galați pentru serviciile de alimentare cu apă și de canalizare s-au ajustat în întrega arie de operare din judetul Galați.

Ajustarile de preturi/tarife au fost aprobate de Autoritatea Naţională de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilităţi Publice, prin Decizia nr. 77/07.06.2018.

 

 Nr. 
  crt.
 Denumire serviciu prestat Pret/tarif aprobat conf.
Aviz ANRSC si Cod fiscal
 (din 01.07.2017)
Pret/tarif aprobat conf.
Aviz ANRSC
 (din 01.07.2018)
 populatie (cu TVA 9% apa,19% canal), lei/mc rest consum. (fara TVA), lei/mc populatie (cu TVA 9% apa, 19 % canal), lei/mc rest consum. (fara TVA), lei/mc
1  Apa potabila produsa, transportata si distribuita pentru intreaga arie de operare a societatii Apa Canal SA Galati 4,39 4,03 4.69 4.30
 2  Canalizare - epurare pentru intreaga arie de operare a societatii Apa Canal SA Galati 2,65 2,23 2.88 2.42

Prețul la apa potabilă produsă, transportată și distribuită și tariful la canalizare-epurare s-au ajustat conform Strategiei de tarifare pentru perioada 2017-2023 aprobată prin Actul adițional nr.36/2017 la Contractul de delegare a gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apă și de canalizare semnat la data de 23.09.2010, aprobat de fiecare autoritate a administratiei publice locale componentă a Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara “Serviciul Regional Apa Galați”. Ajustarea prețurilor/tarifelor s-a efectuat corelat cu creșterile în termeni reali aferente anului 2017 și 2018, cât și cu indicele prețurilor de consum până la nivelul lunii martie 2018.

Prețul apei potabile include o cota de dezvoltare, modernizare și retehnologizare de 8%, respectiv de 0,32 lei/mc, fondurile rezultate din aceste sume urmând a fi utilizate, cu avizul Asociației de Dezvoltare Intercomunitară “Serviciul Regional Apa Galați”, exclusiv pentru scopul în care au fost create, respectiv pentru investiții.