APA CANAL SA Galati

 

 

 
 

 

Utilizarea în agricultură a nămolurilor - soluție aplicată de APĂ CANAL S.A. Galați

    Valorificarea nămolului de epurare prin utilizarea acestuia în agricultură este considerată a fi o bună opţiune practică pentru mediul înconjurător, fiind promovată şi încurajată de legislatia europeană şi naţională în vigoare. Utilizarea nămolului în agricultură este strict reglementată de OM 344/2004 pentru aprobarea Normelor tehnice privind protecţia mediului, în special a solurilor. 

Utilizarea în agricultură a nămolurilor provenite de la staţiile de epurare reprezintă una dintre metodele de punere în valoare a conţinutului lor de materie organică şi elemente nutritive.

    Nămolul este, în principiu, un fertilizator organic foarte bun; este bogat atât în macro- cât şi în micronutrienţi, necesari creşterii sănatoase a plantelor şi animalelor: azot, fosfor şi potasiu, cărora li se adaugă sulf, magneziu, calciu, mangan, zinc şi cupru.

   Datorită conţinutului mare de material organic, nămolul poate ameliora solurile argiloase şi poate îmbunătăţi structura solurilor nisipoase. Culturile de cereale și cele industriale sunt adecvate pentru folosirea nămolului provenit de la tratarea sau epurarea apei.

   Nămolul de epurare poate fi utilizat în agricultură pentru:

  • creşterea producţiilor culturilor;
  • reducerea folosirii îngrăşămintelor agricole;
  • dezvoltarea durabilă a mediului cu beneficii atât pentru producătorul nămolului cât şi pentru fermier;
  • îmbunătăţirea proprietăţilor fizice şi organice ale solurilor prin aportul de nutrienţi (azot, fosfor, sulf),    oligoelemente, compuşi organici;
  • retenţia apei în sol;
  • îmbunatăţirea activităţii microbiene în sol;
  • reabilitarea terenurilor degradate prin îmbunatăţirea texturii solului;
  • costul redus;
  • tehnologie simplă.          

            Societatea APA CANAL Galaţi a procedat în luna august 2016 la aplicarea nămolului rezultat de la Staţia de Epurare Tecuci pe un teren agricol situat în zona Bălcescu – Tecuci, după cum puteţi vedea în filmarea alăturată. 

Precizăm, de asemenea, că în anul 2014, APA CANAL Galaţi a mai aplicat cca.388 tone de nămol pe o suprafață totală de 64,5 ha terenuri agricole în comuna Barcea. Culturile aferente terenurilor pe care s-a aplicat nămol de epurare, rezultat de la SEAU Tecuci, au fost: floarea soarelui, orzoaică de primăvară.

            Ne oferim în continuare disponibilitatea colaborării cu fermierii din Judeţul Galaţi în scopul utilizării în agricultură a nămolului rezultat din staţiile de epurare. Nămolul este transportat şi împrăstiat cu mijloace auto specifice, aparţinand APA CANAL SA Galaţi, fără costuri pentru fermieri.