APA CANAL SA Galati

 

 

 
 

 INFORMATII - LIVRARE FACTURI

Informații utile solicitanților de lucrări de branșare și contorizare individuală pentru montarea de centrale termice sau boilere

Având în vedere numeroasele solicitări/întrebări adresate în ultima perioadă Societății Apa Canal Galati de către gălățenii interesați de execuția bransamentelor individuale pentru alimentarea cu apa rece a centralelor termice sau boilerelor, în contextul întreruperii alimentării cu apă caldă în sistem centralizat în municipiul Galați, facem următoarele precizări:

- Societatea Apa Canal SA Galați este pregătită, atât financiar, material, cât și uman, pentru a răspunde solicitărilor proprietarilor de apartamente care intenționează să execute lucrări de branșare și contorizare individuală.

- Receptivi la solicitările populației din municipiul Galați, dar și la evenimentele locale din municipiu, cu impact atât asupra gălățenilor, cât și asupra societății noastre, am înțeles și am luat măsuri astfel încât să putem face față unui volum crescut de cereri de branșare/contorizare individuală, în contextul în care montarea centralelor termice pentru asigurarea apei calde și încălzirii necesită modificări față de condițiile actuale de alimentare cu apă. Este un fapt constatat că, în majoritatea blocurilor din municipiu, instalațiile interioare de alimentare cu apă rece (coloane/ștreanguri) sunt vechi, colmatate, ceea ce face imposibilă asigurarea debitului și/sau presiunii pentru funcționarea corespunzătoare a centralelor termice.

- Am luat în considerare, de asemenea, faptul că numărul de solicitări de branșare/contorizare individuală va crește considerabil după declanșarea acțiunii Primăriei Municipiului Galați de admitere/aprobare a dosarelor pentru acordarea ajutorului financiar pentru achiziționarea unui sistem de încălzire și apă caldă, alternativ sistemului centralizat de termoficare.

- Numărul solicitărilor de branșare/contorizare individuală este deja în creștere, motivat în principal de condițiile meteo favorabile și de sistarea alimentării cu apă caldă.
- Recomandăm gălățenilor interesați de executarea lucrărilor de branșare/contorizare individuală și implicit de perfectarea contractelor de furnizare/prestare direct cu Operatorul Apa Canal SA Galați, să realizeze în timp util demersurile necesare în acest sens, respectiv întocmirea documentației tehnice și obtinerea avizului de branșare/contorizare, astfel încât să se poată evita aglomerația în perioada următoare. După cum am mai mediatizat, lucrările până la limita de proprietate - montarea distribuitoarelor, cuplarea acestora la rețeaua de distribuție apa, montarea și sigilarea contorilor pe noile instalații individuale - se execută de către Societatea Apa Canal SA Galați. Contorii de la limita de proprietate sunt montați gratuit de către societatea noastră.  Din aceste considerente, am vrea să reușim executarea lucrărilor solicitate într-un timp cât mai scurt, dar aceasta este în strânsă dependență cu numărul de solicitări înregistrate.

Vă asigurăm că suntem direct interesați să răspundem cât mai prompt tuturor solicitărilor de branșare/contorizare individuală întrucât înțelegem dorința populației de a beneficia de servicii care să satisfacă necesitătile minime de confort din punct de vedere al igienei zilnice.