APA CANAL SA Galati

 

 

 
 

 INFORMATII - LIVRARE FACTURI

Anunt public

APA-CANAL S.A. Galați, titular al proiectului "Executare lucrări de colectare a apei menajere și transportul ei la stația de epurare" anunță publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către APM Galați, fără evaluarea impactului asupra mediului pentru proiectul: "Executare lucrări de colectare a apei menajere și transportul ei la stația de epurare", propus a fi amplasat în intravilan mun. Tecuci, județul Galați, nu se supune evaluării impactului asupra mediului.

Proiectul deciziei de încadrare și motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul APM Galați, din Galati, str. Regiment 11 Siret, nr. 2, în zilele de luni-joi, între orele 8:30-16:00 și vineri între orele 8:30-13:30, precum și la următoarea adresă de internet: http://apmgl.anpm.ro-reglementari-acordul de mediu-proiect decizie etapa de incadrare.

Publicul interesat poate înainta comentarii/observații la proiectul deciziei de încadrare în termen de 5 zile de la data publicării prezentului anunț, până la data de 14.08.2017.