APA CANAL SA Galati

 

 

 
 

 

Precizări privind calitatea apei potabile

Apa potabilă de la robinetele gălățenilor respectă parametrii fizico-chimici și bacteriologici de calitate

Societatea Apa Canal S.A. Galati monitorizeaza in permanenta calitatea apei furnizate catre populatia din localitatile Judetului Galati care au delegat serviciul public de alimentare cu apa si de canalizare operatorului regional, avand ca principala responsabilitate asigurarea unui serviciu care se incadreaza in standardele  impuse de normativele si legislatia in vigoare.

In municipiul Galati apa bruta este tratata in Statiile Uzina de apa nr. 2, Turnul de Apa si Filesti inainte de a fi furnizata catre populatie, astfel incat sa nu se pericliteze sanatatatea consumatorilor. Monitorizarea calitatii apei se face zilnic atat la iesirea din Uzine cat si in  reteaua de distributie.

Conform:

  • prevederilor Legii 458/2002, republicata, privind calitatea apei potabile;
  • programului de monitorizare de control al apei potabile, in conformitate cu prevederile Normelor de supraveghere, inspectie sanitara si monitorizare a apei potabile, aprobate prin HG 974/2004 cu modificarile si completarile ulterioare

monitorizarea calitatii apei potabile in municipiul Galati se face  in baza unui program de monitorizare aprobat de Directia Judeteana de Sanatate Publica Galati. Acesta prevede frecventa recoltarilor, indicatorii urmariti si locatiile de prelevare a probelor de apa rece potabila. Punctele de control (62 in municipiul Galati) sunt clar definite si sunt stabilite de comun acord cu Directia de Sanatate Publica a Judetului Galati, functie de numarul de locuitori.

Analizele pentru determinarea valorilor indicatorilor fizico-chimici și bacteriologici ai apei sunt efectuate de către Laboratorul de Apă Potabilă din cadrul Serviciului Laboratoare Calitate al societății, laborator care este înregistrat la Ministerul Sănătății, în Registrul Laboratoarelor care efectuează monitorizarea de control a calității apei potabile, cu Certificat de înregistrare nr. 318/07.07.2016.

            De asemenea, calitatea apei potabile furnizata de societatea noastra este monitorizata si de Directia Judeteana de Sanatate Publica Galati, cu competenta in controlul respectarii conditiilor igienico-sanitare prevazute de reglementarile legale in domeniul sanatatii publice.

            Din analizele efectuate pana in prezent nu s-au identificat in reteaua publica de distributie apa elementele mentionate in caietul de sarcini la care se face referire. Apa potabila furnizata respecta parametrii fizico-chimici și bacteriologici de calitate.

            Societatea Apa Canal SA Galati este absolut transparenta din acest punct de vedere. Din anul 2013, rezultatele zilnice ale analizelor de apa sunt publicate pe site-ul Apa Canal: http://www.apa-canal.ro/calitateapa/probelist.php.

            Prin urmare, avem convingerea ca numai dintr-o eroare s-a putut face afirmatia ca « apa din reteaua publica de apa potabila contine sedimente, clor rezidual, eventuale pesticide, detergenti si microorganisme ». Aducem asigurari ca nu exista buletine de analiza care sa faca dovada acestor afirmatii.