APA CANAL SA Galati

 

 

 
 

 

Începe reabilitarea rețelei de apă din str. Navelor

În contextul necesității investițiilor în infrastructura de apă și canalizare din municipiul Galați, pentru înlocuirea conductelor cu durata de viață depășită, Societatea APA CANAL S.A. Galați anunță demararea lucrărilor de reabilitare a rețelei de apă potabilă din str. Navelor - Centru (tronsonul B-dul Falezei – str. Domnească bl. L –  bl. M – bl. N6), din municipiul Galați.

Rețeaua ce va fi reabilitată este pozată îngropat direct în pământ, în canal de protecție necirculabil din beton armat sau în tunel tehnic vizitabil. Anii de punere în funcțiune a acestei rețele sunt 1971-1983.

Investiția „Reabilitare rețea apă potabilă municipiul Galați, Centru, str. Navelor” se realizează din fonduri proprii ale societății APA CANAL S.A. Galați. În cadrul lucrărilor este prevăzută reabilitarea rețelei de apă cu țeavă din polietilenă de înaltă densitate PE 100 SDR 17, Pn 10, în gama De 400mm – De 25mm, îmbinarea realizându-se prin electrofuziune. Conductele vor fi montate îngropat, pozate pe un pat din material granular sau argilă de construcție de 10 cm grosime (având în vedere terenul loessoid macroporic sensibil la umezire).

Având în vedere că înlocuirea rețelei de apă se realizează pe același traseu, se va asigura alimentarea cu apă a consumatorilor afectați, prin execuția unor tronsoane de conductă și branșamente provizorii.

Se va repara canalul de protecție necirculabil existent, pe întreaga lungime a acestuia. Se vor reabilita cele 17 cămine (13 cămine de vane și 4 cămine de observație) și se vor executa 4 cămine de vane noi. Pe rețeaua de alimentare cu apă sunt prevăzuți minim 4 hidranți supraterani.

Investiția are o valoare de 1.344.417,6 lei plus TVA.

Contractul nr. 19541/05.06.2018 a fost atribuit Asocierii DREAMS RIVIERA SRL – SC ROMSIT CONSTRUCT SRL – SC S&M EXPERT PROJECT SRL, care se va ocupa atât de proiectare cât și de execuție. Finalizarea investiției este prevăzută la 9 luni de la data emiterii ordinului de începere a lucrărilor.

Societatea Apa Canal SA Galați și-a propus, atât pentru anul în curs cât și pentru următorii ani, executarea din surse proprii – profit reinvestit – a unor noi astfel de lucrări, cu scopul îmbunătățirii calității și siguranței serviciului de alimentare cu apă prestat clienților.