APA CANAL SA Galati

 

 

 
 

 

Precizări referitoare la tarifele de apă și canalizare

Ajustarea anuală (la 1 iulie) a tarifelor la apa potabilă și canalizare-epurare este fundamentată în Strategia de tarifare pentru perioada 2017-2023, aprobată prin Actul adițional nr.36/2017 la Contractul de delegare a gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apă și de canalizare, aprobat de fiecare autoritate a administrației publice locale componentă a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară “Serviciul Regional Apa Galați”.

Strategia tarifară constituie condiție de finanțare a proiectelor de investiții realizate din fonduri publice acordate de la bugetul de stat și/sau din fonduri rambursabile. Comisia Europeană menționează că aceasta trebuie revizuită ori de cate ori este necesar, astfel încât să asigure sustenabilitatea Operatorului în rambursarea creditelor. Planul de tarifare a fost realizat în cadrul Analizei Cost-Beneficiu, parte a Studiului de Fezabilitate pentru „Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apă şi apă uzată în judeţul Galati, în perioada 2014 – 2020”, întocmită în baza reglementărilor Comisiei Europene (Ghidul pentru analiza cost-beneficiu a proiectelor de investiții) și a dispozițiilor H.G.nr.677/2017.

La fundamentarea prețurilor/tarifelor s-a avut în vedere asigurarea sustenabilității în activitatea Operatorului și în rambursarea creditelor contractate, în sumă de cca. 92.990.000lei, respectiv:

  • împrumutul contractat pentru cofinantarea Proiectului regional „Reabilitarea şi extinderea infrastructurii de apă şi apă uzată în judeţul Galaţi” (POS Mediu 2007-2013), proiect în valoare de 507.718.645 lei (fără TVA), ce a vizat extinderea furnizării serviciilor de apă şi canalizare în 11 localităţi din judeţul Galaţi;
  • împrumutul contractat pentru cofinantarea „Proiectului regional de dezvoltare a infrastructurii de apă şi apă uzată în judeţul Galati, în perioada 2014 – 2020”, în cadrul Programul Operaţional Infrastructura Mare (POIM), proiect în valoare de 822.694.181 lei (cu TVA inclus), ce vizează extinderea furnizării serviciilor de apă şi canalizare în 22 localităţi din judeţul Galaţi.

În baza Planului anual de evoluție a tarifelor aprobat prin Actul adițional nr.36/2017 la Contractul de delegare a gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apă și de canalizare, de la 1 iulie 2019, conform Deciziei ANRSC nr.120/04.06.2019, s-au ajustat tarifele, în termeni reali, la apa potabilă și canalizare-epurare astfel: apa potabilă 0%, canalizare – epurare 3%, la care se adaugă indicele de inflație și TVA. Tarifele rezultate: apa potabilă – 4,48lei/mc (fără TVA); canalizare – epurare 2,60 lei/mc (fără TVA).

Planul de tarifare al APA CANAL Galați la care am făcut referire anterior a fost finalizat in 2017, având ca date de plecare în prognoză cheltuielile realizate de companie în anul 2015. Cheltuielile efectiv realizate în perioada 2016-2018 au depășit însă cu mult prognoza inclusă în planul de tarifare pentru perioada 2017-2023, din motive independente de voința noastră: în ultimii ani au fost înregistrate o serie de majorari importante ale principalelor elemente de cheltuieli (energie, materiale, combustibil, salarii, etc) ca urmare a schimbărilor legislative, evoluției macro-economice și a creșterii salariului minim la nivel național, care nu au putut fi estimate la momentul realizării Analizei Cost-Beneficiu.

Studiul privind impactul schimbarilor legislative și macro-economice asupra sustenabilității pe termen scurt, mediu și lung a activității companiei concluzionează că:

  • schimbările macro-economice (inflație, curs de schimb, etc) au avut efect indirect asupra anumitor elemente de cost;
  • creșterea salariului minim la nivel național a avut atât un impact direct, pe creșterea cheltuielilor cu personalul (subliniem că salariul mediu brut al salariaților Apa Canal Galați este mult sub media la nivel național și chiar la nivel de ramura), cât și un impact indirect asupra creșterii altor categorii de costuri;
  • extinderea ariei de operare în județ, necesitatea tratării suplimentare a apei potabile/uzate pentru conformarea cu Directiva Apei/Apei Uzate și preluarea în perioada 2015-2018 a serviciului de alimentare cu apă în 15 noi UAT-uri, inclusiv personalul aferent, implică majorarea costurilor;
  • creșterea importantă a prețurilor pe piata de energie datorată evoluției pieței la nivel internațional a condus la creșterea cheltuielilor de functionare. Propunerile privind revizuirea Planului de tarifare au luat în calcul analiza evolutiei venitului lunar al familiei în județul Galați, pentru a respecta cerința de minim 2,5% pentru indicatorul de suportabilitate.

Toate elementele analizate au condus la concluzia că pentru asigurarea sustenabilității în activitate, inclusiv în rambursarea creditelor contractate în suma de cca. 92.990.000lei, precum si participarea în perioada 2019-2021 la rambursarea creditului încheiat de Primaria Municipiului Galați cu Banca Europeană de Investiții cu cca. 4.800.000lei, este necesară revizuirea strategiei de tarifare rezultată din Analiza Cost Beneficiu a proiectului POIM.

Prin urmare, în aprilie 2019 planul de tarifare a fost revizuit și retransmis spre aprobare UAT-urilor din aria de operare din Județul Galați. Prin Actul adițional nr.45/28.06.2019 la Contractul de delegare a gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apă și de canalizare, incheiat cu Asociația de Dezvoltare Intercomunitară “Serviciul Regional Apa Galați”, s-a modificat și completat Planul anual de evoluție a tarifelor, astfel că pentru anul 2019 se prevede ajustarea în termeni reali a tarifelor la apa potabilă cu 3% și canalizare-epurare cu 19%, la care se adaugă indicele de inflație și TVA. În baza HCL-urilor de aprobare a planului de tarifare revizuit în fiecare UAT din aria de operare a Operatorului Regional Apa Canal SA Galați și conform Deciziei ANRSC nr.137/03.07.2019, din 3 iulie 2019, tarifele sunt: apa potabilă – 4,62lei/mc (fără TVA); canalizare – epurare 3,00lei/mc (fără TVA).

Ajustarea tarifară din 3 iulie nu se adaugă celei din 1 iulie; ambele ajustări tarifare (1 iulie și 3 iulie 2019) se raportează la tarifele existente la 30 iunie 2019, respectiv: apa potabilă: 4,30 lei/mc (fără TVA), canalizare-epurare: 2.42lei/mc (fără TVA).

Precizăm, de asemenea, că factura lunii iulie 2019, pentru toți clienții din localitățile aflate în aria de operare a Societății Apa Canal SA Galați va avea cantități de apă/canalizare defalcate (proporțional cu numărul de zile) pe trei perioade: de la data citirii contorului până la 31 iunie 2019, 1-2 iulie 2019 și din 3 iulie până la data ultimei citiri a contorului, cu tarifele aferente fiecărei perioade în parte.