APA CANAL SA Galati

 

 

 
 

Reabilitare rețea apă str. Navelor

Odată cu lucrările de ieri, din zona bloc N1 – Cartier Egalității, s-a finalizat o nouă etapă din proiectul “Reabilitare rețea apă potabilă Muncipiul Galați, Centru, str. Navelor”, finanțat din surse proprii ale APA CANAL S.A. Galați, respectiv profit reinvestit.

Finalizarea lucrărilor de înlocuire a conductei de apă din str. Domnească până în str. Egalității a eliberat amplasamentul pentru continuarea de către Primăria Galați a proiectului amplu de sistematizare în zona centrală a orașului.

Lucrările Apa Canal S.A. Galați se vor derula în continuare până în str. Portului, dar întreruperile de apă necesare următoarelor cuplări nu vor mai afecta un areal atât de mare datorită montării, ieri, a unei vane de secționare în zona Proiect S.A.

Societatea Apa Canal mulțumește pentru răbdarea și înțelegerea clienților afectați de oprirea de apă din 17 iulie 2019.

Misiune de monitorizare Comisia Europeană

În data de 09.07.2019 a avut loc misiunea de monitorizare, efectuată în Galați, cu privire la stadiul implementării „Proiectului regional de dezvoltare a infrastructurii de apă şi apă uzată în judeţul Galati, în perioada 2014 – 2020”, proiect co-finanțat din Fondul de Coeziune prin Programul Operațional Infrastructura Mare 2014-2020.

Cu acest prilej a fost prezent la Galați, Șeful Unității pentru România în cadrul DG Regio al CE, domnul Carsten Rasmussen, însoțit de secretarul de stat al Ministerului Fondurilor Europene, domnul Cezar Caleap și de directorul general al Autorității de Management pentru POIM - domnul Cătălin Bălan. La întâlnire au mai participat preşedintele Consiliului Judeţean Galaţi – domnul Costel Fotea, directorul general al Direcției Regionale Infrastructura Galați, doamna Silvia Buhlea și directorul general al societății Apa Canal S.A. Galaţi, domnul Gelu Stan.

... mai mult

Precizări referitoare la tarifele de apă și canalizare

Ajustarea anuală (la 1 iulie) a tarifelor la apa potabilă și canalizare-epurare este fundamentată în Strategia de tarifare pentru perioada 2017-2023, aprobată prin Actul adițional nr.36/2017 la Contractul de delegare a gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apă și de canalizare, aprobat de fiecare autoritate a administrației publice locale componentă a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară “Serviciul Regional Apa Galați”.

Strategia tarifară constituie condiție de finanțare a proiectelor de investiții realizate din fonduri publice acordate de la bugetul de stat și/sau din fonduri rambursabile. Comisia Europeană menționează că aceasta trebuie revizuită ori de cate ori este necesar, astfel încât să asigure sustenabilitatea Operatorului în rambursarea creditelor. Planul de tarifare a fost realizat în cadrul Analizei Cost-Beneficiu, parte a Studiului de Fezabilitate pentru „Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apă şi apă uzată în judeţul Galati, în perioada 2014 – 2020”, întocmită în baza reglementărilor Comisiei Europene (Ghidul pentru analiza cost-beneficiu a proiectelor de investiții) și a dispozițiilor H.G.nr.677/2017.

... mai mult