APA CANAL SA Galati

 

 

 
 

 INFORMATII - LIVRARE FACTURI

Anunț public

Municipiul Galati pentru SC APA CANAL SA GALATI, titular al proiectului“Reabilitare retea apa  potabila Dn100mm-Dn150mm, str. Nicolae Alexandrescu, municipiul Galati”, anunta publicul interesat asupra luarii deciziei etapei de incadrare de catre APM Galati, fara evaluarea impactului asupra mediului pentru proiectul ““Reabilitare retea apa  potabila Dn100mm-Dn150mm, str. Nicolae Alexandrescu, municipiul Galati”,propus a fi amplasat in intravilan municipiul Galati, str. Nicolae Alexandrescu,  judetul Galati .

Proiectul deciziei de incadrare si motivele care o fundamenteaza pot fi consultate la sediul APM Galati, str. Regiment 11 Siret, nr. 2  in zilele de luni-joi, intre orele 8,30 - 16 si vineri intre orele 8,30 - 13,30 precum si la urmatoarea adresa de internet http//apmgl.anpm.ro-reglementari-acordul de mediu-proiect decizie etapa de incadrare.

Publicul interesat poate inainta comentarii/observatii la proiectul deciziei de incadrare in termen de 5 zile de la data publicarii prezentului anunt, pana la data de 15.09.2017

Anunț public

APA CANAL S.A. Galați, cu sediul în str. C. Brâncoveanu nr. 2, Galați, înregistrată la Registrul Comerțului cu J17/1795/2004, anunță publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul ,,Reabilitare rețea apă potabilă Dn100mm - Dn150mm, str. Nicolae Alexandrescu, județul Galați”.

Informațiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul autorității competente pentru protectia mediului A.P.M. Galați, str. Regiment 11 Siret, nr. 2 și la sediul Societății Apa Canal SA Galați, în zilele de luni - joi, între orele 8.30 - 16.00 și vineri între orele 8.30 - 13.30.

Observațiile publicului se primesc zilnic la sediul autorității competente pentru protecția mediului, APM Galați.

Actualizare sistem informatic în 17-18 august 2017

APA CANAL SA Galați aduce la cunoştinţa utilizatorilor săi că în perioada 17 - 18 august 2017 va efectua o actualizare a sistemelor informatice, ceea ce va conduce la imposibilitatea emiterii de facturi și chitanțe.

... mai mult