APA CANAL SA Galati

 

 

 
 

 

Comunicat

   Societatea APA CANAL SA Galați a fost recertificată, în luna august 2017, de către SRAC CERT, pentru implementarea noilor standarde: SR EN ISO 9001:2015 – Sistem de management al calității și SR EN ISO 14001:2015 – Sistem de management de mediu (făcând tranziția de la vechile standarde SR EN ISO 9001:2008 și SR EN ISO 14001:2005) și pentru implementarea și menținerea standardelor SR OHSAS 18001:2007 – Sistem de management al sănătății și securității ocupaționale.

   Aceste recertificări reprezintă un calificativ maxim dar și o garanție pentru activitățile desfășurate de APA CANAL S.A. Galați în domeniul calității, mediului, sănătății și securității ocupaționale, precum și pentru îndeplinirea obiectivelor asumate de managementul societății în vederea satisfacerii tuturor exigențelor clienților.

Anunț public

Municipiul Galati pentru SC APA CANAL SA GALATI, titular al proiectului“Reabilitare retea apa  potabila Dn100mm-Dn150mm, str. Nicolae Alexandrescu, municipiul Galati”, anunta publicul interesat asupra luarii deciziei etapei de incadrare de catre APM Galati, fara evaluarea impactului asupra mediului pentru proiectul ““Reabilitare retea apa  potabila Dn100mm-Dn150mm, str. Nicolae Alexandrescu, municipiul Galati”,propus a fi amplasat in intravilan municipiul Galati, str. Nicolae Alexandrescu,  judetul Galati .

Proiectul deciziei de incadrare si motivele care o fundamenteaza pot fi consultate la sediul APM Galati, str. Regiment 11 Siret, nr. 2  in zilele de luni-joi, intre orele 8,30 - 16 si vineri intre orele 8,30 - 13,30 precum si la urmatoarea adresa de internet http//apmgl.anpm.ro-reglementari-acordul de mediu-proiect decizie etapa de incadrare.

Publicul interesat poate inainta comentarii/observatii la proiectul deciziei de incadrare in termen de 5 zile de la data publicarii prezentului anunt, pana la data de 15.09.2017