APA CANAL SA Galati

 

 

 
 

 

Anunt public

APA-CANAL S.A. Galați, titular al proiectului "Executare lucrări de colectare a apei menajere și transportul ei la stația de epurare" anunță publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către APM Galați, fără evaluarea impactului asupra mediului pentru proiectul: "Executare lucrări de colectare a apei menajere și transportul ei la stația de epurare", propus a fi amplasat în intravilan mun. Tecuci, județul Galați, nu se supune evaluării impactului asupra mediului.

... mai mult

Sprijin APA CANAL la stingerea incendiului din Bariera Traian

Începând de aseară, 07.08.2017, Societatea APA CANAL S.A. Galați a mobilizat în zona producerii incendiului din Bariera Traian două cisterne de apă care să alimenteze mașinile de intervenție ale Inspectoratului pentru Situații de Urgență.

De asemenea, au fost mobilizați și salariații sectorului de distributie din zonă, pentru a urmări funcționarea corespunzătoare a hidranților și presiunea apei în rețea.

... mai mult

APA CANAL S.A. Galaţi notifică asociațiile și locatarii care au emis/utilizat adeverințe în fals privind situația datoriilor

            Societatea Apa Canal S.A Galaţi se confruntă, cu dificultăţi în recuperarea soldurilor restante de la cele 44 asociaţii de proprietari/locatari sistate din municipiul Galaţi, deşi există sentinţe civile definitive şi irevocabile înaintate către executori.

            Analizând motivele lipsei încasărilor, imposibilităţii recuperării soldurilor de la aceste asociaţii de  proprietari/locatari, am constatat faptul că, din totalul apartamentelor din blocurile/scările sistate (cca. 7.400), la data de 30 iunie 2017 un număr de 6.935 de apartamente au perfectate contracte individuale de furnizare/prestare cu societatea noastră, în baza adeverinţelor eliberate de reprezentanţii   legali ai asociaţiilor (preşedinte şi administrator) care atestă că pentru respectivele apartamente nu se înregistrează solduri restante la serviciile de alimentare cu apă şi de canalizare.

... mai mult