APA CANAL SA Galati

 

 

 
 

 

Comunicat

 Situația blocurilor din municipiul Galați la care racordurile de preluare ape uzate menajere lipsesc sau sunt defecte

În urma verificărilor efectuate de personalul Departamentului Canalizare din cadrul APA CANAL S.A. Galați la blocurile din municipiul Galați, s-au constatat deficiențe majore în ceea ce priveste funcționarea instalațiilor interioare de canalizare la un număr de 130 asociații de proprietari, respectiv la 412 blocuri/scări. În cazul acestora, racordurile de preluare apă menajeră fie lipsesc (403 blocuri/scări), fie sunt rupte sau deteriorate (9 blocuri/scări), deversarea apelor uzate menajere făcându-se direct în subsolurile blocurilor și pe radierul tunelelor tehnice aferente blocurilor sau domeniului public.

Situația blocurilor/scărilor cu deficiențe poate fi vizualizată aici:

... mai mult

Comunicat

 S-A SEMNAT CONTRACTUL DE SERVICII "GL-CS-01, COMPONENTA A PROIECTULUI REGIONAL DE DEZVOLTARE A INFRASTRUCTURII DE APA SI APA UZATA IN JUDETUL GALATI, IN PERIOADA 2014 - 2020

   În data de 4 februarie 2019, Societatea Apa Canal S.A. Galați a semnat contractul de servicii GL-CS-01 - Asistență tehnică pentru managementul proiectului și supervizarea lucrărilor cu asocierea S.C. Hill International S.R.L - Hill International NV – S.C. Proiect Consulting S.R.L., în cadrul „Proiectului Regional de Dezvoltare a Infrastructurii de Apă și Apă Uzată în județul Galați, în perioada 2014 – 2020, cod SMIS 2014 + 108495”.
    Contractul are o valoare de 22.618.614,06 lei, fără TVA și o durată de implementare de 66 de luni, incepand de la data semnarii contractului.
    Obiectivul general al contractului este asigurarea unei implementari corespunzatoare a proiectului de investitii finantat prin POIM si include servicii de:

  • Asistenta pe parcursul implementarii proiectului pentru indeplinirea cerintelor din Contractul de Finantare;
  • Informarea publicului si publicitatea proiectului;
  • Actualizarea Strategiei de management a namolului;
  • Managementul apelor uzate industriale;
  • Actualizarea modelului hidraulic si a sistemului GIS;
  • Activitatile de supervizare a contractelor de lucrari.

 Sursele de finanțare și valorea fiecărei surse din cadrul acestui contract sunt:

  • finanţare nerambursabilă de la Uniunea Europeană prin Fondul de Coeziune în valoare de 16.722.619,93 lei, fără TVA,
  • bugetul de stat în valoare de 2.557.577,17 lei, fără TVA,
  • bugetul local în valoare de 393.473,41 lei, fără TVA,
  • şi contribuţia societații Apa Canal SA Galați în valoare de 2.944.943,55lei, fără TVA.

Proiect cofinanțat din Fondul de Coeziune prin Programul Operațional Infrastructura Mare 2014 – 2020.

Protejați-vă contorul împotriva înghețului!

În perioada de iarnă, trebuie să luați toate măsurile de prevenire a neplăcerilor cauzate de înghețarea componentelor instalației interioare de alimentare cu apă.

Utilizatorul are obligația "să se preocupe de asigurarea integrității sistemelor de măsurare", respectiv a contorului care măsoara cantitatea de apă consumată, cu scopul facturării de către Operator (Legea nr. 241/2006 republicată, cu modificările și completările ulterioare, Ordinul 29/N/1993 Anexa, Contractul de furnizare /prestare, Regulamentul serviciului public de alimentare cu apă și de canalizare).

Menținerea curățeniei și integrității căminului de branșament și a contorului care vă deservește și protejarea acestuia, inclusiv împotriva înghețului, inclusiv armăturile existente în interior și dispozitivul de citire la distanta, intră in sarcina clientului/utilizatorului.

 Având în vedere temperaturile scăzute, vă recomandam să verificati periodic starea caminului de branșament și a contorului (pentru a preîntâmpina eventuale pagube materiale) și să luați toate măsurile necesare pentru protejarea contorului și a instalatiilor aflate în căminul de bransament. Dorim să atentionăm asupra acestui fapt, deoarece orice reparație sau înlocuire de contor care se datoreaza unei cauze străine de voința operatorului (îngheț, incendiu, șoc exterior) se efectuează pe cheltuiala exclusivă a utilizatorului.

... mai mult