APA CANAL SA Galati

AVIZE

Activitatea de eliberare avize cuprinde cerere tip (pentru persoana juridica / persoana fizica ) iar documentaţia tehnică depusă de client este structurată astfel:
1. pentru AVIZUL DE AMPLASAMENT (pentru diverse construcţii, racorduri electrice, racorduri de gaze naturale)
- copie act identitate beneficiar/reprezentant firma
- copie Certificat inregistrare pentru agenti economici 
- copie act de proprietate a terenului
- copie certificat de urbanism
- memoriu tehnic de arhitectura (in care sa fie specificate Steren,  Sconstruita, Sextindere, Salei betonate) 
- 2 planuri de incadrare in zona (scara 1:1000)
- 2 planuri de situatie (scara 1:500, 1:200)
 
2. pentru AVIZ PENTRU RACORDURI ELECTRICE/TELEFONIE, RACORDURI DE GAZE NATURALE)
- copie act identitate beneficiar/reprezentant firma
- copie Certificat inregistrare pentru agenti economici 
- copie act de proprietate a terenului
- copie certificat de urbanism
- memoriu tehnic
- 2 planuri de incadrare in zona (scara 1:1000)
- 2 planuri de situatie (scara 1:500, 1:200)
 
3. pentru AVIZUL DE UTILITATI (BRANSAMENT APA SI RACORD CANALIZARE
- copie act identitate beneficiar/reprezentant firma
- copie Certificat inregistrare pentru agenti economici 
- copie act de proprietate a terenului
- copie certificat de urbanism pentru bransament apa si racord canalizare
- 2 proiecte de bransament apa/racord canalizare care sa contina:
- memoriu tehnic de utilitati (care sa contina si Steren,  Sconstruita, Sextindere, Salei betonate)
- breviar de calcul;
- fisa tehnica contor de bransament;
- plan de incadrare in zona la scara 1:1000;
- plan de situatie la scara 1:500;
- detalii camine de vane;
- camin de bransament;
- camin racord;
- schema montaj contor de brasament;
- profil longitudinal racord canalizare.
 
4. pentru AVIZUL DE CONTORIZARE APA RECE
- copie act identitate beneficiar/reprezentant firma
- copie Certificat inregistrare pentru agenti economici 
- copie act de proprietate a terenului
- 2 proiecte de contorizare apa rece care sa contina:
- memoriu tehnic de contorizare apa rece;
- breviar de calcul;
- fisa tehnica contor de bransament;
- plan de incadrare in zona la scara 1:1000;
- plan de situatie la scara 1:500;
- detaliu- camin de bransament;
- schema montaj contor de brasament;