APA CANAL SA Galati

ACTE NECESARE INTOCMIRII CONTRACTELOR

1. Pentru agenţii economici(pentru model contract agenţi economici click aici):
 • Copie certificat înmatriculare;
 • Copie hotărâre judecătorească;
 • Copie contract închiriere sau vânzare-cumpărare al spaţiului;
 • Copie aviz branşare/racordare;
 • Copie dovadă montare apometru şi sigilare apometru;
 • Copie buletin identitate a administratorului societăţii comerciale;
 • Pentru chiriaşi împuternicire din partea proprietarului din care să rezulte că aceştia au dreptul să încheie contract de utilităţi cu Societatea Apa Canal S.A.
2. Pentru Asociaţiile de locatari/proprietari care se desprind din altă asociaţie (pentru model contract asociaţii locatari/proprietari click aici):
 • Hotărâre judecătorească;
 • Certificat de înregistrare fiscală;
 • Declaraţie de înregistrare fiscală;
 • Proces-verbal de constituire vizat de Primaria Galaţi;
 • Tabel cu semnatura proprietarilor;
 • Acordul de asociere din partea proprietarilor;
 • Protocol de desprindere a soldurilor şi a majorărilor de întarziere între asociaţia mamă şi asociaţia nou desprinsă - vizat de serviciul Monitorizare clienţi.
3. Pentru Asociaţiile de locatari/proprietari care se înfiintează (pentru model contract asociaţii locatari/proprietari click aici):
 • Hotărâre judecatorească;
 • Certificat de înregistrare fiscală;
 • Declaraţie de înregistrare fiscală;
 • Proces-verbal de constituire vizat de Primaria Galaţi;
 • Tabel cu semnatura proprietarilor;
 • Acordul de asociere din partea proprietarilor;
 • Protocol între firma constructoare şi Asociaţia nouă;
 • Cerere pentru apometre (montare - sigilare).
4. Pentru consumatorii casnici - case (pentru model contract consumatori casnici click aici):
 • Copie buletin (carte) de identitate a titularului;
 • Copie proces - verbal apometru;
 • Copie act de proprietate sau închiriere de la Primarie. În cazul chiriaşilor la proprietari, vă rugăm să prezentaţi şi o împuternicire de la proprietar din care sa rezulte ca se poate încheia contract în nume propriu.
5. Pentru consumatorii din judet (pentru model contract consumatori exteriori, din judet click aici):
 • Copie buletin (carte) de identitate a titularului;
 • Copie proces - verbal apometru;
 • Copie act de proprietate sau închiriere de la Primarie. În cazul chiriaşilor la proprietari, vă rugăm să prezentaţi şi o împuternicire de la proprietar din care sa rezulte ca se poate încheia contract în nume propriu.