APA CANAL SA Galati

Servicii de vidanjare

... mai mult

Servicii de apă potabilă, apă de profunzime și canalizare

... mai mult

Servicii epurare apă uzată din afara ariei de operare

... mai mult

Servicii de scanare/fotocopiere documente

... mai mult

Servicii inspecție conducte cu camera video

... mai mult

Servicii inspecție cu georadar

... mai mult

Servicii de depistare a pierderilor din retea

... mai mult

Servicii de eliberare avize tehnice

... mai mult

Servicii pentru debransare/rebransare

... mai mult

Servicii de inchiriere mijloace auto

... mai mult