APA CANAL SA Galati

Servicii epurare apă uzată din afara ariei de operare

 

 Nr. 
  crt.
 Denumire serviciu prestat Tarif aprobat prin  Hot.A.D.I.nr.6/15.06.2017
Lei/mc (inclus TVA 19%)
1  Epurare apă uzată din afara ariei de acoperire, deversată la Stațiile de Epurare ale Operatorului Apă Canal S.A. Galați 9,80