APA CANAL SA Galati

galati

RETEAUA de APA

Sistemul de alimentare cu apă al municipiului Galaţi administrat de Societatea APĂ CANAL S.A. Galaţi, deserveşte 99,7% din populaţia oraşului care se estimează la 365.000 locuitori, cât şi un procent mic din populaţia satelor adiacente. Consumul industrial este asigurat în proporţie de 70% din reţeaua oraşului, iar 30% din surse private ( captări-surse proprii).

Oraşul Galaţi în prezent este alimentat cu apă din sursă de suprafaţă şi sursă subterană (vezi harta Galati, functie de sursa alimentarii).

Sursa de suprafaţă: apa brută este captată din Dunăre de către Arcelor Mittal SA, prin intermediul unei staţii de captare amplasată pe Dunăre, în amonte de confluenţa cu râul Siret şi este livrată în stare brută la societatea Apă Canal S.A. Galaţi.

Oraşul Galaţi are o staţie de tratare a apei brute amplasate pe malul Dunării, în partea de vest a oraşului,  în Cartierul Tiglina 1 denumita Uzina 2. ISPAT SIDEX furnizează apa brută la APA CANAL s.a. Galati.

mai mult

RETEAUA de CANALIZARE

Canalizarea municipiului Galaţi este realizată în sistem unitar, apele uzate menajere cât şi cele pluviale fiind colectate de o reţea ce totalizează cca. 531 km si preluate prin colectorul interceptor catre Statia de Epurare a municipiului Galati.

Sistemul de canalizare acoperă o suprafaţă de 2300 ha din intravilanul municipiului Galaţi, deservind cca. 96 % din populaţia oraşului. Agenţii economici, inclusiv cei cu captări proprii sunt conectati la sistemul public de canalizare. Aproximativ 6% din suprafaţa oraşului nu este acoperită de reţeaua de canalizare.

Municipiul Galaţi a beneficiat de Masura ISPA, «Reabilitarea sistemelor de alimentare cu apă şi de canalizare şi construirea unei staţii de epurare», valoarea totală a proiectului s-a ridicat la suma de 60 milioane euro.