APA CANAL SA Galati

barcea

PREZENTARE RETEA BARCEA

Comuna Barcea este amplasata in partea central vestica a judetului Galati si are in componenta localitatile Barcea si Podoleni.

A. Alimentarea cu apa potabila a comunei Barcea

Comuna alimenteaza cu apa potabila abonati casnici, agenti economici si unitati socio- culturale.
Alimentarea cu apa se realizeaza printr-un bransament la conducta de aductiune a apei din frontul subteran de captare Salcia - Liesti, cu Dn 1000 mm (pentru alimentarea cu apa a municipiului Galati).
Captarea apei se realizeaza printr -un bransament cu o conducta PEHD cu Dn 315 mm la conducta de aductiune Salcia -Liesti. Apa preluata din conducta de aductiune este tratata in statia de clorinare din incinta gospodariei de apa Umbraresti.
Aductiunea apei in comuna Barcea se face de la gospodaria de apa Umbraresti printr- o conducta PEHD cu Dn 315 mm, pana la caminul apometru de la intrare in satul Barcea.
Gospodaria de apa situata in partea sudica a localitatii Salcia, este alcatuita din 3 rezervoare metalice supraterane de inmagazinare de 600 mc fiecare , statie de pompare echipata cu 3 electropompe tip Grundfos . Sursa de captare este incadrata intr-o zona de protectie sanitara cu regim sever.
Distributia apei se realizeaza prin pompare, reteaua de distributie a comunei Barcea de 27 km.
Caracteristicile fizico-chimice si bacteriologice ale surselor de apa sunt verificate in laboratorul de monitorizare apa potabila, conform programului de monitorizare intocmit in conformitate cu prevederilel egale in vigoare.

B. Evacuarea apelor uzate   

Apele uzate de tip menajer provenite de la agentii economici si institutii publice , sunt canalizate local si stocate in bazine, care se vidanjeaza periodic. In comuna Barcea nu exista sisteme centralizate de canalizare a apelor uzate si nici statii de epurare.

DATE de CONTACT

Comuna Barcea

  • Telefon : 0747.053.349