APA CANAL SA Galati

PREZENTARE RETEA CAVADINESTI

Amplasament: Comuna Cavadinesti  este situata in nord estica  a judetului Galati la circa 56 km fata de  municipiul Galati si este compusa din localitatile: Vadeni, Comanesti, Ganesti si Cavadinesti.

A. Alimentarea cu apa potabila

Alimentarea cu apa se realizeaza din sursa subterana prin intermediul a patru puturi forate, amplasate in gospodariile de apa din localitatile Cavadinesti - Posada si Ganesti.
Gospodaria de apa Posada din partea vestica a localitatii Cavadinesti, asigura alimentarea cu apa din puturile forate F1 si F2. Este alcatuita din 3 rezervoare de inmagazinare din POLSTIF, montate semiingropat, statie de pompare situata subteran echipata cu grup de pompare compus din 2 electropompe tip WILO si  vas de hidrofor  de 80 l si din statie de tratare a apei  de tip Aldos cu dozare automata de solutie de hipoclorit de sodiu.
Conducta de aductiune apei de la forajul F1 si F2 la cele 3 rezervoare de inmagazinare este executata din PEHD cu Dn 110 mm si L 200 m.
Gospodaria de apa Cristesti situata in partea de est a localitatii Ganesti asigura alimentarea cu apa din putul forat F4. Apa este stocata intr- un  rezervor de inmagazinare din POLSTIF montat semiingropat. Gospodaria de apa mai contine statia de pompare situata subteran alcatuita  din 2 electropompe submersibile multietajate tip WILO si un vas de hidrofor cu capacitatea de  80 l si   instalatie de dezinfectie automata cu hipoclorit prin intermediul careia se realizeaza tratarea apei.
Conducta de aductiune a apei de la forajul F4 la rezervorul de inmagazinare din cadrul gospodariei de apa este executata din PEHD cu Dn 110 mm in lungime totala de  3500 m.
Sursa de apa  este incadrata intr-o zona de protectie sanitara cu regim sever.
Reteaua de distributie a apei la consumatori, alcatuita din conducte PEID cu Dn cuprinse intre 63 -140 mm, are o lungime de  43.339 m .
Caracteristicile fizico-chimice si bacteriologice ale surselor de apa sunt verificate in laboratorul de monitorizare apa potabila, conform programului de monitorizare intocmit in conformitate cu prevederile legale in vigoare.

B. Evacuarea apelor uzate    

Comuna Cavadinesti nu dispune de un sistem centralizat de colectare, epurare si evacuare a apelor uzate. Apele uzate provenite de la unitatile social economice sunt colectate prin intermediul unei retele de canalizare proprii si sunt evacuate in bazine vidanjabile.

DATE de CONTACT

Statia Cristesti: 0745.234204

Statia Posada: 0756.166361