APA CANAL SA Galati

independenta

PREZENTARE RETEA INDEPENDENTA

Comuna Independenta este situata in partea de  sud-vest  a judetului Galati.

Alimentarea cu apa potabila


Alimentarea cu apa se realizeaza din sursa proprie subterana prin intermediul a (3 trei) puturi forate: PF1 amplasat langa gospodaria de apa veche, PF1 bis amplasat langa gospodaria de apa noua si PF2 amplasata la 250 m de gospodaria de apa veche.
Fiecare  foraj este echipat cu cate o pompa submersibila.
Aductiunea apei in comuna de la foraje la cele doua gospodarii de apa se realizeaza prin conducte PEHD cu Dn 110 - 160 mm, in lungime totala de 1,0 km.
Inmagazinarea apei
Gospodaria veche de apa este compusa dintr-un  rezervor  de inmagazinare montat semiingropat  cu volumul de 150 mc, statie de clorinare in care se trateaza apa cu hipoclorit de sodiu.
Gospodaria noua de apa este compusa dintr-un  rezervor de inmagazinare din beton armat, montat suprateran cu volumul de 500 mc, statie de tratare in care apa este tratata cu hipoclorit de sodiu prin intermeduil instalatiei de dozare tip ALLDOS.
La ambele gospodarii de apa este asigurat perimetrul de protectie sanitara.
Distributia apei se realizeaza prin pompare, cu un grup de pompare echipat cu 2 ( doua) electropompe tip DAB amplasat adiacent rezervorului de inmagazinare cu V= 500 mc de la gospodaria noua si cu un grup de pompare cu care este echipata gospodaria veche de apa.
Reteaua de distributie a comunei este alcatuita din conducte PEHD PE cu Dn cuprinse intre 90-110-140-160-210  mm. Lungimea totala a retelei este de 22,5 km, din care 3,2 km retea veche si 19,3 km retea noua realizata in anii 2006-2007.
Sursa de captare este incadrata intr-o zona de protectie sanitara cu regim sever.
Caracteristicile fizico-chimice si bacteriologice ale surselor de apa sunt verificate in laboratorul de monitorizare apa potabila, conform programului de monitorizare intocmit in conformitate cu prevederilel egale in vigoare.

Evacuarea apelor uzate

Localitarea Independenta nu dispune de sistem centralizat de colectare - epurare a apelor uzate.
Apele uzate de tip menajer provenite de la consumatorii casnici, agentii economici si institutii publice, sunt stocate local in bazine vidanjabile.

DATE de CONTACT

TELEFON

Sef formatie Raileanu D.: 0745.484.316