APA CANAL SA Galati

ivesti

PREZENTARE REȚEA IVEȘTI

Amplasare: Comuna Iveşti este situată în partea sud-vestică a judeţului Galaţi, la circa 20 km de municipiul Tecuci şi aproximativ 50 km faţă de municipiul Galaţi.

A. Alimentarea cu apă potabilă

Surse de alimentare cu apă:

 • branșament la conducta magistrală de alimentare cu apă a municipiului Galați: branșament la conducta Dn 1000 mm de aducțiune a apei de la frontul de captare Salcia-Liești; punctul de racord se află în dreptul puțului P47 din frontul de captare nr.1 Salcia-Liești
 • sursa locală: frontul de captare Ivești, format din 3 foraje de adâncime, respectiv F1, F2 prevăzute cu echipament de pompare submersibil și F3 (nefuncțional) fără echipament de pompare, se află în conservare.     

Aducțiunea apei de la branșamentul la conducta magistrală Dn 1000 mm ce transportă apa captată din frontul Salcia-Liești la rezervoarele de înmagazinare se face prin conducta PE cu Dn 200 mm și lungimea de 5 km. Aducţiunea apei de la puţurile forate la rezervoarele de înmagazinare  se realizează prin pompare prin conducte cu Dn 110 mm, în lungime totală de 1,01 km, dar în prezent este dezafectată.    

Rețelele existente sunt executate din conducte din OL și PVC cu Dn=32-200 mm pe o lungime de 11.000 m. Rețeaua de distribuție extinsă este executată din conducte din PEHD cu Dn=63-180 mm pe o lungime de 34.525 m.

Caracteristicile fizico-chimice şi bacteriologice ale surselor de apă sunt verificate în laboratorul de monitorizare apă potabilă, conform programului de monitorizare întocmit în conformitate cu prevederile legale în vigoare.

B. Evacuarea apelor uzate  

Apele uzate de tip menajer rezultate de la consumatori, sunt canalizate prin:

 • rețea existentă: reţea gravitațională din tuburi din beton cu Dn 500 mm şi lungime de cca. 580 m; reţea gravitațională din tuburi din beton cu Dn 400 mm şi lungime de 2.275 m; bazin betonat cu 5 compartimente pentru epurare primară-decantare a apelor uzate menajere – dezafectat; conductă din beton având Dn 300 mm pentru evacuare în albia veche a râului Bârlad – dezafectată
 • extindere rețea (investiție nouă); rețea gravitațională din PVC cu Dn260-630 mm, în lungime de 31.159 m; rețea refulare din PEHD cu Dn 110-450 mm, în lungime de 2.537 m
 • stații de pompare (agregate de pompare tip Grundfos).

Apele uzate menajere rezultate de la GA2 Ivești sunt canalizate printr-o conductă PVC-KG Dn 250 mm, L=100 m și descărcate în colectorul stradal de ape uzate.

Stația de epurare este amplasată în vestul localității Liești, pe terasa inferioară comună a râurilor Siret și Bârlad. Stația este dimensionată pentru epurarea apelor uzate menajere provenite din comunele Drăgănești, Barcea, Umbrărești, Liești și Ivești (parțial), receptorul fiind râul Siret.

Stația de epurare ape uzate este formată din:

 • treapta de epurare mecanică (grătare rare, grătare dese automate, desnisipator și separator)
 • treaptă de epurare biologică și terțiară (cameră de distribuție pentru bazinele anaerobe; 2 bazine anaerobe; cameră de  distribuție pentru bazinele de aerare; 2 bazine circulare de aerare; 2 decantoare finale; stație de dozare FeCl3; 2 stații de pompare pentru nămolul recirculat și nămolul de exces; stație de pompare a apei epurate în emisar)
 • tratarea nămolului (stocare și îngroșare preliminară a nămolului în exces; deshidratarea nămolului; platformele de stocare și uscare nămol  - 4 compartimente; stație de pompare supernatant)
 • conductă evacuare efluent și gură de vărsare în râul Siret
 • stație de recepție pentru ape uzate transportate cu vidanja.

DATE de CONTACT

Statie de pompare

 • Telefon fix: 0236 866003