APA CANAL SA Galati

Program UAT Movileni

Societatea APA CANAL S.A. GALAȚI aduce la cunoștință faptul că în UAT Movileni întâmpinăm dificultăți în asigurarea serviciului de alimentare cu apă potabilă, generate de:

  • începerea sezonului cald și creșterea consumului de apă al populației;
  • capacități reduse de captare, care au fost preluate în exploatare de Apa Canal S.A. Galați, corelat cu faptul că apa din foraje prezintă concentrații depășite de amoniu, ceea ce duce la necesitatea tratării suplimentare a acesteia în vederea încadrării parametrilor în limitele prevăzute de Legea 458/2002 republicată și OG 22/2017. De asemenea, instalația de tratare este dimensionată doar pentru consumul casnic al abonaților, nu și pentru udatul grădinilor, spațiilor verzi, etc.

Pentru a avea posiblitatea alimentării cu apă, în parametri, a consumatorilor din Comuna Movileni, furnizarea serviciului de apă potabilă se realizează după următorul program:

Zilnic, în intervalul orar: 6:00 – 12:00; 18:00 - 22:00.

Precizăm că Societatea Apa Canal SA Galați întreprinde toate măsurile pentru asigurarea necesarului de apă al locuitorilor comunei. În acest scop, avem în curs de implementare Proiectul POIM 2014-2020, proiect derulat din fonduri europene.

Recomandăm cetățenilor din UAT Movileni să utilizeze apa strict în scop casnic, evitând udatul grădinilor sau gazonului, spălatul curților, a străzii etc.

 

PREZENTARE REȚEA MOVILENI

Amplasament: Comuna Movileni este situată în partea sud-vestică a judeţului Galaţi.

A. Alimentarea cu apă potabilă a comunei Movileni

Comuna este alimentată cu apă din sursă subterană. Captarea apei se realizează prin intermediul celor 3 puţuri forate realizate în localitatea Movileni. Puţurile sunt prevăzute fiecare cu câte un echipament de pompare şi cu o cabină de protecţie din beton, în care sunt montate echipamentele de exploatare ale puţului.

Sursa de captare este încadrată într-o zonă protejată din punct de vedere sanitar.

Aducţiunea apei de la puţurile forate la gospodăria de apă se realizează prin pompare, printr-o conductă PEHD 80SDR 11 cu Dn 110 mm, în lungime totală de 450 m.

Gospodăria de apă are în componență şi 5 rezervoare din POLSTIF de înmagazinare a apei cu V=80 mc fiecare. Apa captată din subteran se dezinfectează în incinta gospodăriei de apă prin intermediul unei staţii de clorinare ce cuprinde o instalaţie automatizată de dezinfecţie a apei cu hipoclorit de sodiu.

Distribuţia apei se realizează de la rezervoarele de înmagazinare în mod gravitaţional printr-o reţea de conducte de distribuţie PEHD 80SDR 11 cu Dn 63 -140 mm, cu lungimea totală de cca. 31,4 km.

Caracteristicile fizico-chimice şi bacteriologice ale surselor de apă sunt verificate în laboratorul de monitorizare apă potabilă, conform programului de monitorizare întocmit în conformitate cu prevederile legale în vigoare.

B. Evacuarea apelor uzate

În comuna Movileni nu există un sistem centralizat de canalizare (colectare, epurare şi evacuare) a apelor uzate. Apele uzate menajere din comuna Movileni, provenite de la agenţii economici şi obiective social economice, sunt evacuate în bazine vidanjabile, vidanjate periodic.

DATE de CONTACT

Statie pompare:

  • Telefon fix: 0236.820075