APA CANAL SA Galati

Piscu

PREZENTARE REȚEA PISCU

Amplasare: Teritoriul administrativ al comunei Piscu, formată din localităţile Piscu şi Vameş, este situat în partea sudică a judeţului Galaţi.

A. Alimentarea cu apă potabilă

Localitatea Piscu

Captarea apei pentru localitatea Piscu se realizează din:

  • sursă proprie subterană, prin intermediul a trei puţuri forate, situate la o distanţă de 150 m unul faţă de altul. Fiecare foraj este echipat cu câte o pompă submersibilă de tip ROVATTI.
  • două branșamente la conducta magistrală Salcia Liești

Aducţiunea apei:

  • transportul apei de la frontul de captare la gospodăria de apă se realizează prin conducte tip PEHD cu Dn 110-160-200 mm în lungime totală de cca 0,5 km, până la rezervorul de înmagazinare
  • conducta de aducțiune a apei de la punctul de branșament la conducta Salcia Liești până la gospodăria de apă este executată din PEHD cu diametre variabile Dn=110-16—200 mm în lungime totală de cca 0,5 km.

Rezervorul de înmagazinare are capacitatea de 500 mc, este amplasat semiîngropat şi este protejat sanitar prin împrejmuire cu gard din plasă.

Dezinfecţia apei este asigurată prin intermediul unei staţii de clorinare tip ADVANCE 201, amplasată în incinta gospodăriei de apă.

Distribuţia apei se realizează prin intermediul staţiei de pompare echipată cu trei electropompe, printr-o reţea de distribuţie alcătuită din conducte tip PEHD cu Dn 90-280 mm în lungime totală de 34 km.

Sursa de apă este încadrată într-o zonă de protecţie sanitară cu regim sever.

Caracteristicile fizico-chimice şi bacteriologice ale surselor de apă sunt verificate în laboratorul de monitorizare apă potabilă, conform programului de monitorizare întocmit în conformitate cu prevederile legale în vigoare

Localitatea Vameş

Captarea apei localităţii Vameş se realizează din:

  • sursă proprie subterană, prin intermediul unui puţ forat, în prezent scos din funcțiune
  • branșament la conducta magistrală Salcia Liești

Aducţiunea apei: apa preluată din conducta magistrală Salcia Liești este transportată direct în rețeaua de distribuție printr-o conducată PEHD Dn=100 mm în lungime de 10 m.

Rezervorul de înmagazinare amplasat subteran nu este utilizat.

Staţia de clorinare tip ADVANCE, amplasată în incinta gospodăriei de apă, nu este utilizată în prezent.

Distribuţia apei se realizează prin intermediul staţiei de pompare echipată cu trei electropompe, printr-o reţea de distribuţie alcătuită din conducte tip PEHD cu Dn 110-180 mm în lungime totală de 2 km.

Sursa de apă este încadrată într-o zonă de protecţie sanitară cu regim sever.

Caracteristicile fizico-chimice şi bacteriologice ale surselor de apă sunt verificate în laboratorul de monitorizare apă potabilă, conform programului de monitorizare întocmit în conformitate cu prevederile legale în vigoare

B. Evacuarea apelor uzate

Localităţile Piscu şi Vameş nu dispun de un sistem centralizat de colectare, canalizare şi evacuare a apelor uzate provenite de la consumatori, acestea fiind colectate local în bazine vidanjabile.

DATE de CONTACT

TELEFON - Sef sectie: 0745.344685