APA CANAL SA Galati

smardan

PREZENTARE RETEA SMARDAN

Amplasament: Comuna Smardan este situata in partea sudica a judetului Galati, distanta de la 10 km , pe DJ 251.

Alimentarea cu apa potabila a comunei  este  asigurata din sursa subterana proprie, prin intermediul a 4( patru) foraje existente pe teritoriul comunei, echipate cu cate o pompa submersibila.

  • forajele 1 si 2 (intravilan sat Smardan)
  • forajele 1 si 2 (intre sat Cismele si sat Mihail Kogalniceanu)

Sursa de captare este incadrata intr-o zona protejata din punct de vedere sanitar.
Gospodaria de apa aferenta satului Smardan este alcatuita din 3 rezervoare de inmagazinare amplasate subteran, statie de clorinare  prin intermediul careia apa captata se trateaza cu hipoclorit de sodiu. Aductiunea apei de la cele doua foraje din satul Smardan la cele 3 rezervoare de inmagazinare se realizeaza prin conducte avand Dn=110 mm si  lungimea de 550 m.
Transportul apei de la cele doua foraje amplasate intre satele Cismele si M. Kogalniceanu la cele 3 rezervoare de inmagazinare se realizeaza prin conducte avand Dn=110 mm si  lungimea de 800 m. Rezervoarele de apa si statia de clorinare  formeaza gospodaria de apa aferenta satelor Cismele si M.Kogalniceanu.
In jurul rezervoarelor din cadrul ambelor gospodarii de apa este prevazut perimetru de protectie sanitara cu regim sever.
Distributia apei se realizeaza prin pompare prin intermediul a doua statii de pompare  din componenta gospodariilor de apa echipate cu patru pompe Hydro 2000, printr-o retea cu lungimea totala de 12.440 m. Pe reteaua de distributie sunt amplasati si 67 hidranti de incendiu.
Caracteristicile fizico-chimice si bacteriologice ale surselor de apa sunt verificate in laboratorul de monitorizare apa potabila, conform programului de monitorizare intocmit in conformitate cu prevederilel egale in vigoare.

Flyere UAT-uri

 

PROGRAM FURNIZARE APA UAT SMARDAN

În UAT Smârdan, Sat Smârdan, furnizarea serviciului de alimentare cu apă se realizează după următorul program:

        În intervalul orar 5:30 - 18:30, o zi în zona de nord, o zi în zona de sud.

Restricționarea programului de furnizare a apei a fost stabilită motivat de dificultățile întâmpinate de Operatorul Apă Canal S.A. Galați în asigurarea serviciului de alimentare cu apă potabilă în Satul Smardan, generate de:
  • începerea sezonului cald și creșterea consumului populației;
  • capacitățile de stocare;
  • coborârea nivelurilor statice ale apei în forajele care deservesc localitatea, ceea ce a determinat scăderea debitului de apă captat.
Recomandăm cetățenilor din Sat Smârdan să utilizeze apa strict în scop casnic, evitând udatul grădinilor sau gazonului, spălatul curților, a străzii etc.

PROGRAM UAT SMÂRDAN

ÎSatul Smârdan din UAT Smârdan, Operatorul Apa Canal SA Galați întâmpina dificultăți în asigurarea serviciului de alimentare cu apă potabilă, generate de:

  • începerea sezonului cald șcreșterea consumului de a al populației;
  • capacitați reduse de captare, care au fost preluate în exploatare de Apa Canal S.A. Galațirespectiv 3 foraje din care unul este scos din funcțiune de alunecările de teren din zonă;
  • creșterea continuă a numărului de consumatori, determinată de extinderea suprafeței intravilane a Satului Smârdan.

Pentru a avea posiblitatea alimentării cu apă a consumatorilor din Sat Smârdanfurnizarea serviciului de apă potabilă se realizează după următorul program:

În intervalul orar: 5:30 – 17:30, alternativ, o zi în zona de nord, o zi în zona de sud satului.

Precizam ca Societatea Apa Canal SA Galați întreprinde toate măsurile pentru asigurarea necesarului de apă al locuitorilor Satului Smârdan. În acest scop, avem în curs de implementare Proiectul POIM 2014-2020, proiect derulat din fonduri europene.

Recomandăm cetățenilor din Satul Smârdan să utilizeze apa strict în scop casnic, evitând udatul grădinilor sau gazonului, spălatul curților, a străzii etc.