APA CANAL SA Galati

smardan

PREZENTARE REȚEA SMÂRDAN

Amplasament: Comuna Smârdan este situată în partea sudică a judeţului Galaţi.

A. Alimentarea cu apă potabilă

Alimentarea cu apă potabilă a comunei este asigurată din sursa subterană proprie, prin intermediul a 4 (patru) foraje existente pe teritoriul comunei, echipate cu câte o pompă submersibilă:

  • forajele 1 şi 2 (intravilan sat Smârdan)
  • forajele 1 şi 2 (între sat Cişmele şi sat Mihail Kogălniceanu)

Sursa de captare este încadrată într-o zonă protejată din punct de vedere sanitar.

Gospodăria de apă aferenta satului Smârdan este alcătuită din 3 rezervoare de înmagazinare amplasate subteran, staţie de clorinare prin intermediul căreia apa captată se tratează cu hipoclorit de sodiu. Aducţiunea apei de la cele două foraje din satul Smârdan la cele 3 rezervoare de înmagazinare se realizează prin conducte având Dn=110 mm şi  lungimea de 550 m.

Transportul apei de la cele două foraje amplasate între satele Cişmele şi M. Kogălniceanu la cele 3 rezervoare de înmagazinare se realizează prin conducte având Dn=110 mm şi  lungimea de 800 m. Rezervoarele de apă şi staţia de clorinare  formează gospodăria de apă aferenta satelor Cişmele şi M.Kogălniceanu.

În jurul rezervoarelor din cadrul ambelor gospodarii de apă este prevăzut perimetru de protecţie sanitară cu regim sever.

Distribuţia apei se realizează prin pompare prin intermediul a două staţii de pompare din componenţa gospodăriilor de apă echipate cu patru pompe Hydro 2000, printr-o reţea cu lungimea totală de 12.440 m. Pe reţeaua de distribuţie sunt amplasaţi şi 67 de hidranţi de incendiu.

Caracteristicile fizico-chimice şi bacteriologice ale surselor de apă sunt verificate în laboratorul de monitorizare apă potabilă, conform programului de monitorizare întocmit în conformitate cu prevederile legale în vigoare.

Flyere UAT-uri

 

PROGRAM UAT SMÂRDAN

Societatea APA CANAL S.A. GALAȚI aduce la cunoștință faptul că în UAT SMÂRDAN – Sat Smârdan întâmpinăm dificultăți în asigurarea serviciului de alimentare cu apă potabilă, generate de:

  • începerea sezonului cald și creșterea consumului de apă al populației;
  • capacități reduse (limitate) de captare, care au fost preluate în exploatare de Apa Canal S.A. Galați, respectiv 3 foraje, din care unul este scos din funcțiune de alunecările de teren din zonă;
  • creșterea continuă a numărului de consumatori, determinată de extinderea suprafeței intravilane a Satului Smârdan.

Pentru a avea posibilitatea alimentării cu apă, în parametri, a consumatorilor din Sat Smârdan, furnizarea serviciului de apă potabilă se realizează după următorul program:

În intervalul orar: 5:30 – 17:30, alternativ, o zi în zona de nord, o zi în zona de sud a satului.

Precizăm că Societatea Apa Canal SA Galați întreprinde toate măsurile pentru asigurarea necesarului de apă al locuitorilor comunei. În acest scop, avem în curs de implementare Proiectul POIM 2014-2020, proiect derulat din fonduri europene.

Recomandăm cetățenilor din Sat Smârdan să utilizeze apa strict în scop casnic, evitând udatul grădinilor sau gazonului, spălatul curților, a străzii etc.

DATE de CONTACT

Departament Apa Canal Exterioare - Tel. 0236.473380 int. 117
Dispecerat Central - Tel. 0236.463294