APA CANAL SA Galati

PREZENTARE REȚEA TÂRGU BUJOR

  Amplasament: Aglomerarea Târgu Bujor este situată la circa 55 km de municipiul Galaţi, în partea nord estică a judeţului Galaţi. Distribuţia apei în Aglomerarea Târgu Bujor se realizează prin reţeaua existentă de 77,10 km şi prin extinderea de reţea în localităţile Târgu Bujor şi Umbrăreşti în lungime de 22,462 km, în total de 99,562 km.

A. Alimentarea cu apă potabilă

Oraşul Târgu Bujor

   Frontul de captare Târgu Bojor, constituit din 10 puţuri forate, este amplasat la nordul localităţii Târgu Bujor, în lungul drumului spre Jorăşti, pe malul drept al răului Chineja, afluent de dreapta al răului Prut. Sursa de captare este încadrată într-o zonă de protecţie sanitară cu regim sever.
   Captarea apei se realizează prin 7 puţuri forate aflate în funcţiune, 3 fiind în conservare. Puţurile sunt prevăzute cu câte un echipament de pompare submersibil.                    
   Aducţiunea apei de la puţurile forate la rezervoarele de înmagazinare se realizează prin pompare, prin conducte de PEHD Dn 31 5mm şi oţel Dn=300 mm, în lungime totală de cca. 5,8 km.
   Gospodăria de apă este amplasată în partea de vest a oraşului Târgu Bujor şi este alcătuită din 3 (trei) rezervoare de înmagazinare subterane. Distribuţia apei se realizează gravitaţional din rezevoarele de înmagazinare printr-o reţea cu lungimea totală de cca. 27,1 km.
   Apa captată se dezinfectează prin clorinare prin intermediul unei instalaţii de dezinfecţie automată cu hipoclorit.                                                           
   Caracteristicile fizico-chimice şi bacteriologice ale surselor de apă sunt verificate în laboratorul de monitorizare apă potabilă, conform programului de monitorizare întocmit în conformitate cu prevederile legale în vigoare.

Sat Umbrăreşti

  Sursa de apă o constituie apa subterană, captată prin intermediul unui front de captare alcătuit din două puţuri forate, unul situat în incinta gospodăriei de apă şi unul în exterior, la distanţă de 300 m între ele. Puţurile forate sunt echipate cu câte un echipament de pompare submersibil.
   Sursa de captare este încadrată într-o zonă de protecţie sanitară cu regim sever.     
   Aducţiunea apei de la puţurile forate la rezervoarele de înmagazinare se realizează prin pompare, prin conducte din PEHD, Dn=110 mm, în lungime totală de cca. 300 m.                  
   În cadrul gospodăriei de apă există 3 (trei) rezervoare de înmagazinare având capacitatea de 80 mc fiecare, o staţie de pompare şi o instalaţie de dezinfecţie automată a apei, cu hipoclorit de sodiu.
   Caracteristicile fizico-chimice şi bacteriologice ale surselor de apă sunt verificate în laboratorul de monitorizare apă potabilă, conform programului de monitorizare întocmit în conformitate cu prevederile legale în vigoare.

Sat Moscu

  Sursa de apă o constituie apa subterană, captată prin intermediul unui front de captare alcătuit din două puţuri forate amplasate în partea de nord-vest a localităţii. Puţurile sunt echipate cu câte un echipament de pompare submersibil.                                                            
   Sursa de captare este încadrată într-o zonă de protecţie sanitară cu regim sever.             
   Aducţiunea apei de la puţurile forate la rezervoarele de înmagazinare se realizează prin pompare, prin conducte din PEHD cu Dn=32-90 mm, în lungime totală de cca. 1,3 km.                    
   În cadrul gospodăriei de apă există 3 (trei) rezervoare de înmagazinare cu o capacitate de 80 mc şi o instalaţie de dezinfecţie automată a apei cu hipoclorit, unde se tratează apa care se distribuie în reţea.                                                       
  Distribuţia apei se realizează gravitaţional, iar în cazul creşterii cerinţei de apă, presiunea este suplimentată prin intermediul unui grup de pompare format din două pompe, prevăzut cu hidrofor. Lungimea reţelei de distribuţie este de cca. 30 km.                                         
   Caracteristicile fizico-chimice şi bacteriologice ale surselor de apă sunt verificate în laboratorul de monitorizare apă potabilă, conform programului de monitorizare întocmit în conformitate cu prevederile legale în vigoare.                                       

B. Evacuarea apelor uzate

Reţeaua de canalizare din Aglomerarea Târgu Bujor este constituită din reţeaua de canalizare existentă în Târgu Bujor şi extinderea de reţele din Târgu Bujor şi Umbrăreşti. Lungimea reţelei de canalizare este de 13 km; colectorul principal din PVC cu Dn 600 mm este pozat în lungul DJ 242 Galați-Târgu Bujor-Vârlezi.

  Colectarea şi transportul apelor uzate menajere către cele 2 staţii de epurare este asigurat prin 9 staţii intermediare de pompare a apelor uzate, echipate cu câte 2 pompe submersibile tip WILO.

Staţia de epurare a apelor uzate a oraşului Tg. Bujor este alcătuită din:

1. treaptă de epurare mecanică;

2. treaptă de epurare biologică;

3. treaptă de epurare chimică;

4. linia tehnologică a nămolului;

Staţia nouă de epurare a apelor uzate este alcătuită din:

1. treaptă de epurare mecanică;

2. treaptă de epurare biologică;

3. linia tehnologică a nămolului;

Apele uzate epurate sunt evacuate în emisar (răul Chineja), mal drept, în mod gravitaţional, printr-o conductă din PEHD cu Dn 300 mm în lungime de 79,60 m şi printr-o cu conducta din PVC cu Dn 200 mm pe o lungime de cca. 100 m.