APA CANAL SA Galati

PREZENTARE RETEA TUDOR VLADIMIRESCU

Amplasament:  Comuna Tudor Vladimirescu este amplasata in partea sudica a judetului Galati .

A. Alimentarea cu apa potabila     

Alimentarea cu apa se realizeaza printr-un bransament la conducta de aductiune a apei de la   frontul de captare Vadu Rosca.
Aductiunea apei in comuna Tudor Vladimirescu, de la punctul de bransare pana la rezervorul de inmagazinare, se realizeaza printr o conducta PEID cu Dn 160 mm, avand o lungime de 600 m.
Gospodaria de apa, situata in partea estica  a localitatii, este alcatuita dintr-un  rezervor   metalic situat suprateran, de inmagazinare a apei, cu volumul de 200 mc, statie de pompare echipata cu 3 pompe tip Pentax MSHB, instalatie automata de dezinfectie a apei cu hipoclorit de sodiu. Statia de pompare si instalatia de clorinare a apei sunt situate in subsolul cladirii administrative.
Apa preluata din conducta de aductiune este tratata in statia de clorinare din incinta gospodariei de apa Tudor Vladimirescu.
Distributia apei se realizeaza prin pompare, prin reteaua de distributie a comunei in lungime totala de 34 km, alcatuita din conducte PEID 80 SDR 11 cu Dn cuprinse intre 63-140 mm.
Sursa de captare este incadrata intr-o zona de protectie sanitara cu regim sever.    
Caracteristicile fizico-chimice si bacteriologice ale surselor de apa sunt verificate in laboratorul de monitorizare apa potabila, conform programului de monitorizare intocmit in conformitate cu prevederile legale in vigoare.

B. Evacuarea apelor uzate

Apele uzate de tip menajer provenite de la agentii economici si institutii publice sunt canalizate local si stocate in bazine, care se vidanjeaza periodic. In comuna Tudor Vladimirescu nu exista sisteme centralizate de colectare-epurare a apelor uzate.

DATE de CONTACT

Sef Sectie: 0745.344685