APA CANAL SA Galati

a b c d e f

 

 

Toate lucrarile proiectului"Reabilita
-rea si extinderea infrastructurii de
 apa si apa uzata in judetul Galati",
CCI2011RO161PR03, derulat de
APA CANAL SA Galati, in calitate de
beneficiar, demarat in august 2011,
s-au incheiat in   ... mai mult 
 

 INFORMATII - LIVRARE FACTURI

       

Sprijin pentru populația din zonele calamitate din Județul Galați

În multe din zonele județului Galați, în perioada 11-12.10.2016 au avut loc căderi însemnate de precipitații care au generat creșteri mari de debite pe anumite râuri și deversări necontrolate de apă pluvială.  Acestea  au creat dezastre la nivel local, care au afectat între altele și infrastructura de apă și de canalizare.

O astfel de situație s-a întâmplat și în comunele Pechea, Slobozia Conachi, Cuza Vodă (din aria de operare), unde, atât viitura de pe râul Suhurlui cât și torenții puternici creați, au condus la inundarea mai multor gospodării din aceste comune, inundarea  drumurilor județene, a stației vechi de pompare apă, a stațiilor de pompare apă uzată, etc.           

Societatea Apă Canal S.A. Galați vine în sprijinul autorităților locale și populatiei din zonele calamitate, prin faptul că a asigurat în zonele afectate, cisternă cu apă potabilă, autoutilitare speciale (autocombinată/curățitor canale/vidanjă) pentru desfundarea rețelelor și instalațiilor interioare, substanțe clorigene pentru dezinfecție și pompe de epuisment.

Precizăm, că se poate apela la serviciile noastre pentru epuismente și dezinfecția fântânilor, precum și pentru efectuarea de analize fizico-chimice și bacteriologice la apa utilizată pentru consumul casnic, indiferent dacă apa este din rețeaua centralizată sau din fântânile aflate în zonele inundate. Analizele se vor efectua în colaborare cu DJSP Galați.

Toate aceste servicii vor fi efectuate în mod gratuit. Solicitările se pot face, fie direct la șeful Centrului Comunal Pechea, dl. Mușat Ionel, fie direct la dispeceratul central al Societății Apă Canal S.A. Galați.

Utilizarea în agricultură a nămolurilor - soluție aplicată de APĂ CANAL S.A. Galați

    Valorificarea nămolului de epurare prin utilizarea acestuia în agricultură este considerată a fi o bună opţiune practică pentru mediul înconjurător, fiind promovată şi încurajată de legislatia europeană şi naţională în vigoare. Utilizarea nămolului în agricultură este strict reglementată de OM 344/2004 pentru aprobarea Normelor tehnice privind protecţia mediului, în special a solurilor. 

Utilizarea în agricultură a nămolurilor provenite de la staţiile de epurare reprezintă una dintre metodele de punere în valoare a conţinutului lor de materie organică şi elemente nutritive.

... mai mult

Lucrări programate

    

Oprire apă în 19.10.2016 la solicitarea TANCRAD

           În cadrul obiectivul de investiții al Primăriei Municipiului Galați Modernizare strada Anghel Saligny între strada Basarabiei și strada Gheorghe Asachi”, în data de 19.10.2016, TANCRADva executa lucrări de cuplare și punere în funcțiune a conductelor  Dn800mm și Dn200mm în str. A. Saligny.  Pentru execuția acestor lucrări TANCRAD a solicitat sistarea apei, lucrările fiind imposibil de executat în alte condiții.

            În consecință, în data de 19.10.2016, între orele  08.00–21.00 se va intrerupe alimentarea cu apă potabilăîn zonă, fiind afectați următorii consumatori:          

 • nu vor avea apă potabilă blocurile: 1A, 1B,1C, 1D, 1E, 2A, 2B, 2C, 2D;
 • vor avea apă potabilă cu presiune redusă la etajele superioare blocurile: 5A, 5B, 4A, 4B, 4C, 3A, 3B, 3C, 3D, 3E, 3F, E6, E7, E8,  B10, B11, B12, B13, B14, A23, A24, A25, A26, A27, Roza 2, Nufăr 4, Nufăr 5, Nufăr 6, Nufăr 7, Nufăr 8, Flora 1, Flora 2, Crin 1, Crin 2, Bujor 1, Bujor 2, Bujor 3, Bujor 4, Bujor 5 și punctul termic SC 17.

 Rugăm toți consumatorii afectați să iși asigure rezerva minimă de apă necesară pentru intervalul orar precizat.

            Societatea Apa Canal SA Galați asigură numai asistența tehnică pe parcursul lucrărilor, execută manevrele specifice de golire/umplere rețea, închidere și deschidere vane, precum și spălarea rețelei de distribuție la finalizarea lucrărilor de cuplare executate de către constructor.

             Facem precizarea că, după repunerea în funcțiune a sistemului de alimentare cu apă rece potabilă, există posibilitatea ca aspectul apei să fie opalescent; din punct de vedere bacteriologic și calitativ, aceasta se încadrează în standardele de potabilitate impuse de legislația în vigoare.

           Ne cerem scuze pentru disconfortul creat consumatorilor afectați de sistarea apei și multumim pentru înțelegere.

Oprire apă în 13.10.2016 la solicitarea TANCRAD - se va reprograma

            În cadrul obiectivul de investiții al Primăriei Municipiului GalațiModernizare strada Anghel Saligny între strada Basarabiei și strada Gheorghe Asachi”, în data de 13.10.2016, TANCRAD va executa lucrări de cuplare și punere în funcțiune a conductelor  Dn800mm și Dn200mm în str. A. Saligny.  Pentru execuția acestor lucrări TANCRAD a solicitat sistarea apei, lucrările fiind imposibil de executat în alte condiții.

            În consecință, în data de 13.10.2016, între orele  08.00–21.00 se va intrerupe alimentarea cu apă potabilăîn zonă, fiind afectați următorii consumatori:          

 • nu vor avea apă potabilă blocurile: 1A, 1B,1C, 1D, 1E, 2A, 2B, 2C, 2D;
 • vor avea apă potabilă, cu presiune redusă la etajele superioare, blocurile: 5A, 5B, 4A, 4B, 4C, 3A, 3B, 3C, 3D, 3E, 3F, E6, E7, E8,  B10, B11, B12, B13, B14, A23, A24, A25, A26, A27, Roza 2, Nufăr 4, Nufăr 5, Nufăr 6, Nufăr 7, Nufăr 8, Flora 1, Flora 2, Crin 1, Crin 2, Bujor 1, Bujor 2, Bujor 3, Bujor 4, Bujor 5 și punctul termic SC 17.

 Rugăm toți consumatorii afectați să iși asigure rezerva minimă de apă necesară pentru intervalul orar precizat.

            Societatea Apa Canal SA Galați asigură numai asistența tehnică pe parcursul lucrărilor, execută manevrele specifice de golire/umplere rețea, închidere și deschidere vane, precum și spălarea rețelei de distribuție la finalizarea lucrărilor de cuplare executate de către constructor.

            Facem precizarea că, după repunerea în funcțiune a sistemului de alimentare cu apă rece potabilă, există posibilitatea ca aspectul apei să fie opalescent; din punct de vedere bacteriologic și calitativ, aceasta se încadrează în standardele de potabilitate impuse de legislația în vigoare.

            Ne cerem scuze pentru disconfortul creat consumatorilor afectați de sistarea apei și multumim pentru înțelegere.

Oprire apa in 07.10.2016 la solicitarea Tancrad

            În contextul lucrărilor de investiții executate de Primăria Municipiului Galați, în data de 07.10.2016, TANCRAD va executa lucrări de cuplare și punere în funcțiune a conductelor de apă Fd Dn100mm si Fd Dn200mm, în str. Tecuci, tronson bdul. G. Cosbuc – str.Anul Revolutiei. Lucrările fac parte din obiectivul de investiții “Modernizare strada Tecuci, tronson cuprins între str. 1 Decembrie 1918 și str.Traian”. În paralel, se vor executa și lucrări de înlocuire a unui tronson de conductă apă din str. Al. Cernat. Pentru execuția acestor lucrări TANCRAD a solicitat sistarea apei, lucrările fiind imposibil de executat în alte condiții.

            Prin urmare, în data de 07.10.2016, între orele  08.00–18.00 se va intrerupe alimentarea cu apă potabilă pentru abonații casnici din bdul. G. Cosbuc tronson: str. M. Kogălniceanu – str.Tecuci; str. M. Kogălniceanu tronson: bd. G. Coșbuc - str. Morilor; str. Al. Cernat tronson: str. Tecuci – str. M. Eminescu.

            De asemenea, în același interval orar, se va furniza apă cu presiune redusăîn zona cuprinsăîntre străzile Tecuci – G. CoșbucBrăilei – Al. Cernat.

 Rugăm toți consumatorii afectați să iși asigure rezerva minimă de apă necesară pentru intervalul orar precizat.

             Societatea Apa Canal SA Galați asigură numai asistența tehnică pe parcursul lucrărilor, execută manevrele specifice de golire/umplere rețea, închidere și deschidere vane, precum și spălarea rețelei de distribuție la finalizarea lucrărilor de cuplare executate de către constructor.

             Facem precizarea că, după repunerea în funcțiune a sistemului de alimentare cu apă rece potabilă, există posibilitatea ca aspectul apei să fie opalescent; din punct de vedere bacteriologic și calitativ, aceasta se încadrează în standardele de potabilitate impuse de legislația în vigoare.

             Ne cerem scuze pentru disconfortul creat consumatorilor afectați de sistarea apei și multumim pentru înțelegere.

Oprire apa in 06.10.2016 la solicitarea Tancrad

           Lucrările de investiții executate de Primăria Municipiului Galați, lucrări ce fac parte din obiectivul de investiții “Modernizare strada Tecuci, tronson cuprins între str. 1 Decembrie 1918 și str. Traian”, continuă în data de 06.10.2016, dată în care TANCRAD va executa lucrări de punere în funcțiune a conductelor provizorii PEID Dn200mm, montate în tunelul tehnic din dreptul blocului O8.  Pentru execuția acestor lucrări TANCRAD a solicitat sistarea apei, lucrările fiind imposibil de executat în alte condiții.

            În consecință, în data de 06.10.2016, între orele  08.00–14.00 se va intrerupe alimentarea cu apă potabilă pentru următorii consumatori:          

 • blocurile: O1, O2, O3, O4, O5, O6, O7, O8, N4, N5, N6, N7, N8, M1A, M1B, S6A, S6B, S6C, N3A, N3B;
 • Școala Generală nr.12 (corp nou);
 • Piața Micro 14;
 • punctul termic SC 72.

Lucrări revizii-reparații bdul.Galați în 15.09.2016

 Societatea APA CANAL S.A. Galați aduce la cunostință că în data de 15.09.2016, va executa lucrări de revizii-reparații la rețeaua publică de distribuție apă din bdul. Galați, respectiv inlocuire vană Dn400mm. Lucrarea este necesară pentru a facilita derularea lucrărilor ulterioare din cadrul investiției Primăriei Galați “Reabilitare conductădistribuție apă potabilă Dn 400 mm OL pozată în canal de protecție necirculabil, strada Stadionului și strada Săvinești Micro 21 - Bd. Dunărea, Micro 20 - etapa II, dar și pentru finalizarea lucrărilor executate de Primăria Galați în zona scuarului central de pe bdul. Galați, tronsonul cuprins între intersectia cu bdul. Oțelarilor și semafor “Auchan”, la intrarea în municipiu (reabilitare spații verzi).

            Prin urmare, în data de 15.09.2016, între orele  09.00–16.00 se va intrerupe alimentarea cu apă potabilă  a următorilor consumatori:           

 • blocurile: PR1, PR2, Y5, Y6, Y7, A12A, A12B;
 • blocurile din Cartier D. Cantemir;
 • agenții economici din zona Priza Dunării, Romportmet;
 • punctul termic SC 40.

De asemenea, în intervalul orar precizat, se va furniza apă cu presiune diminuată în cartierele Micro 16, Micro 17, Micro 18, Micro 19, Micro 20.

Rugăm toți consumatorii afectați să iși asigure rezerva minimă de apă necesară pentru intervalul orar precizat.

            Facem precizarea că, după repunerea în funcțiune a sistemului de alimentare cu apă rece potabilă, există posibilitatea ca aspectul apei să fie opalescent; din punct de vedere bacteriologic și calitativ, aceasta se încadrează în standardele de potabilitate impuse de legislația în vigoare.

            Ne cerem scuze pentru disconfortul creat consumatorilor afectați de sistarea apei și multumim pentru înțelegere.