APA CANAL SA Galati

a b c d e f

 

 

 
 

 INFORMATII - LIVRARE FACTURI

       

APA CANAL S.A. Galaţi notifică asociațiile și locatarii care au emis/utilizat adeverințe în fals privind situația datoriilor

            Societatea Apa Canal S.A Galaţi se confruntă, cu dificultăţi în recuperarea soldurilor restante de la cele 44 asociaţii de proprietari/locatari sistate din municipiul Galaţi, deşi există sentinţe civile definitive şi irevocabile înaintate către executori.

            Analizând motivele lipsei încasărilor, imposibilităţii recuperării soldurilor de la aceste asociaţii de  proprietari/locatari, am constatat faptul că, din totalul apartamentelor din blocurile/scările sistate (cca. 7.400), la data de 30 iunie 2017 un număr de 6.935 de apartamente au perfectate contracte individuale de furnizare/prestare cu societatea noastră, în baza adeverinţelor eliberate de reprezentanţii   legali ai asociaţiilor (preşedinte şi administrator) care atestă că pentru respectivele apartamente nu se înregistrează solduri restante la serviciile de alimentare cu apă şi de canalizare.

... mai mult

Georadar - noua achiziție Apa Canal Galați, permite investigarea solului și localizarea instalațiilor

Societatea APA CANAL S.A. a achiziționat, în cursul acestui an, un GEORADAR, aparat destinat determinării traseelor de conducte aferente rețelelor de apă și canalizare, gaze, cabluri electrice, alte utilități, precum și a anomaliilor existente în sol (beciuri, hrube, caverne, etc.). Acesta dispune de o tehnologie care permite investigarea structurii solului și localizarea instalațiilor, construcțiilor, diverselor obiecte, existente în subteran. Dispozitivul se bazează pe emiterea unui semnal electromagnetic prin intermediul unei unde radio tip G.P.R., care permite investigarea structurii substratului pedologic și al instalațiilor subterane, fără a se interveni asupra lor.

Georadarul este utilizat la identificarea de utilități ascunse prin cartare de străzi sau a terenului și identificarea tuturor obstacolelor în zona de săpătură, evitându-se astfel ruperea de cabluri electrice, cabluri de fibră optică sau conducte de gaz metan.

... mai mult