APA CANAL SA Galati

 

 

 
 

 

Tarife noi la apă și canalizare-epurare de la 1 Iulie 2017

Tarifele  practicate de Operatorul Regional APA CANAL SA Galati pentru serviciile de alimentare cu apă și de canalizare se vor majora, începând cu 1 iulie 2017

... mai mult

Contorizare separată pentru stropitul grădinilor

În situația în care consumatorii (gospodării cu curte, instituții publice cu terenuri sau parcuri) folosesc apa potabilă pentru stropitul grădinilor sau terenurilor de sport, aceste cantități de apă pot fi contorizate separat și facturate fără serviciul de canalizare (conf.SR1846-1:2006).

Pentru aceasta, Utilizatorul poate înainta către Operator, în vederea avizării, o documentație tehnică care să evidențieze configurația instalațiilor existente și viitoare, astfel încât dimensionarea instalațiilor de consum apă potabilă în alte scopuri decât cel menajer să fie realizată în conformitate cu standardele și normativele în vigoare.

Contorizarea acestor instalații se va realiza în căminul de branșament de la limita de proprietate; contorul de pe instalația utilizată pentru stropitul grădinilor/terenurilor de sport se va monta în paralel cu contorul de pe instalația utilizată pentru consum menajer.

Atenție! Utilizarea apei potabile în alte scopuri decât satisfacerea cu prioritate a nevoilor gospodărești ale populației, ale instituțiilor publice, ale operatorilor economici și, după caz, pentru combaterea și stingerea incendiilor (în lipsa apei industriale), este permisă numai în măsura în care există disponibilități față de necesarul de apă potabilă al localităților.