APA CANAL SA Galati

 

 

 
 

 

Anunț public

APA CANAL S.A. Galați, cu sediul în str. C. Brâncoveanu nr. 2, Galați, înregistrată la Registrul Comerțului cu J17/1795/2004, anunță publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul ,,Reabilitare rețea apă potabilă Dn100mm - Dn150mm, str. Nicolae Alexandrescu, județul Galați”.

Informațiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul autorității competente pentru protectia mediului A.P.M. Galați, str. Regiment 11 Siret, nr. 2 și la sediul Societății Apa Canal SA Galați, în zilele de luni - joi, între orele 8.30 - 16.00 și vineri între orele 8.30 - 13.30.

Observațiile publicului se primesc zilnic la sediul autorității competente pentru protecția mediului, APM Galați.

Actualizare sistem informatic în 17-18 august 2017

APA CANAL SA Galați aduce la cunoştinţa utilizatorilor săi că în perioada 17 - 18 august 2017 va efectua o actualizare a sistemelor informatice, ceea ce va conduce la imposibilitatea emiterii de facturi și chitanțe.

... mai mult

Anunt public

APA-CANAL S.A. Galați, titular al proiectului "Executare lucrări de colectare a apei menajere și transportul ei la stația de epurare" anunță publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către APM Galați, fără evaluarea impactului asupra mediului pentru proiectul: "Executare lucrări de colectare a apei menajere și transportul ei la stația de epurare", propus a fi amplasat în intravilan mun. Tecuci, județul Galați, nu se supune evaluării impactului asupra mediului.

... mai mult