APA CANAL SA Galati

 

 

 
 

 

Studenți în vizită la Stația de epurare Galați

Un grup de studenți de la Universitatea „Dunărea de Jos”, de la Chimie și Știința Mediului - anul II, a vizitat Stația de epurare a apelor uzate Galați. Tinerilor li s-a explicat de către personalul stației cum se face tratarea apei uzate pentru reintegrarea ei în mediul natural. Prin acțiunile derulate de Societatea APA CANAL Galați în parteneriat cu instituțiile de învățământ, sperăm să contribuim nemijlocit la conștientizarea tinerei generații în ceea ce priveste rolul și importanța apei, protejarea mediului înconjurător și respectul pentru natură. Responsabilitatea socială reprezintă un important aspect al acțiunilor de relații publice în cadrul programelor “Porți deschise” sau al parteneriatelor cu unitățile de învățământ, oferindu-ne posibilitatea ca valorile Apa Canal să poată fi imprimate generațiilor tinere, care vor constitui utilizatorii de mâine ai serviciilor noastre.

Elevi de la Colegiul ”Elena Doamna”, în vizită la Uzina de Apă

Elevii claselor a X-a F și a XI-a D de la Colegiul de Industrie Alimentară ”Elena Doamna” din Galați au efectuat marți o vizită la Uzina de Apă Galați pentru a afla care sunt obiectivele din cadrul Uzinei și care este rolul fiecăruia în producerea apei potabile. Vizita la Uzina de Apă a avut ca scop corelarea cunoștințelor teoretice însușite la clasă cu practica, pentru o mai bună înțelegere a conținuturilor științifice legate de tranziția de la școală la locul de muncă – trasee posibile de educare și formare profesională.

... mai mult

APA CANAL S.A. Galați ajustează prețurile/tarifele la apă și canalizare de la 1 Iulie 2018

Începând cu 1 iulie 2018, prețurile/tarifele practicate de Operatorul Regional APA CANAL SA Galați pentru serviciile de alimentare cu apă și de canalizare se vor ajusta în întrega arie de operare din judetul Galați.

Ajustarile de preturi/tarife au fost aprobate de Autoritatea Naţională de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilităţi Publice, prin Decizia nr. 77/07.06.2018.

... mai mult